O projektu Tradice jedné hranice

Web si klade za cíl nejenom prezentovat již zdokumentované lidové zvyky a tradiční řemesla v česko-rakouském příhraničí, ale také aktuálně reagovat na nové informace z terénu získané jak od projektových partnerů, tak od běžných uživatelů webu.

Realizace webu: Jihočeský kraj Krajský úřad, Odbor kultury a památkové péče U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Web vznikl v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Vyhledat na webu

Zavřít